Nabór wniosków na systemy jakości od grudnia

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty będzie można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi aktywnemu zawodowo, który wytwarza produkty przeznaczone – bezpośrednio lub po przetworzeniu – do spożycia przez ludzi, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca, przez okres 3 lat. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów jakości, ustalonego w poniższym rozporządzeniu.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy było możliwe dzięki wejściu w życie 19 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie..

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-16-22-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły