PSL broni polskiej ziemi

Polskie Stronnictwo Ludowe zadbało o ochronę polskiej ziemi od 1 maja 2016 r., kiedy kończy się 12-letni okres przejściowy, w którym wymagane jest posiadanie zezwolenia na nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Konfederacja Szwajcarska, Islandia, Norwegia).

W opinii publicznej w Polsce, a szczególnie w środowiskach rolniczych powszechne jest przekonanie o konieczności wprowadzenia przepisów regulujących sprzedaż ziemi rolnej cudzoziemcom po zakończeniu okresu przejściowego. Jest to uzasadnione z uwagi na dość niskie ceny polskiej ziemi w porównaniu z państwami Europy zachodniej, od 3 do 10 razy, oraz dużo mniejsze dochody polskich rolników.

W tym zakresie do Sejmu RP wpłynęły projekty poselskich ustaw:

  1. Projekt o kształtowaniu ustroju rolnego (druk Nr 1659) z 1 lutego 2013 roku (Klub PIS);
  2. Projekt o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa (druk Nr 1925) z 18 czerwca 2013 roku (Klub PSL);
  3. Projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego innych ustaw (druk Nr 3109) z 23 czerwca 2014 roku (Klub PSL).

Do dwóch pierwszych projektów 29 stycznia 2014 r. została powołana 9-osobowa podkomisja w ramach Sejmowej Komisji Rolnictwa z przewodniczącym posłem Łukaszem Tuskiem. Przez ponad rok ta podkomisja nie podjęła prac przy biernej postawie Prezydium Komisji Rolnictwa.

19 marca br. miało miejsce pierwsze czytanie projektu PSL (druk 3109) w dwóch komisjach sejmowych: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Spraw UE. Na tym posiedzeniu po przedstawieniu projektu przeze mnie jako posła wnioskodawcę miała miejsce bardzo burzliwa dyskusja. W jej wyniku komisje uznały, że podstawowym projektem do dalszych prac będzie projekt PSL i skierowały go do dalszych prac, powołując 9-osobową podkomisję, do której wybrany zostałem i ja. Na tym posiedzeniu zderzyłem się z przedstawicielami pozostałych klubów. Oficjalnie ich posłowie nie kryli, że będą przeszkadzali w uchwaleniu tej ustawy. O dużym oporze co do prac nad tym projektem informowałem władze PSL i przewodniczącego Klubu PSL (pismo z dnia 7.04.2015 r.) o niezbędnych działaniach po to, żeby tę ustawę uchwalić w Sejmie RP do końca miesiąca czerwca br., aby weszła ona i była podpisana przez prezydenta RP w obecnej kadencji. Zaznaczyłem, że do przyjęcia tej ustawy niezbędne jest stanowisko pozytywne rządu RP (Rada Ministrów przyjęła pozytywne stanowisko 9 czerwca br.). Po pięciu bardzo burzliwych trudnych posiedzeniach podkomisji w dniu 17 czerwca br. przyjęto sprawozdanie, a komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do Spraw UE 23 i 24 czerwca przyjęły stosowne sprawozdanie. W dniu 24 czerwca miało miejsce drugie czytanie na obradach plenarnych Sejmu RP. Złożone poprawki i wnioski mniejszości zostały rozpatrzone rano w dniu 25 czerwca, a w południe Sejm uchwalił projekt ustawy. W głosowaniu udział wzięło 398 posłów:

– za ustawą głosowało 384 posłów;

– przeciw głosowało 2 posłów;

– wstrzymało się 12 posłów.

Przeciw było 2 posłów niezależnych. Wstrzymało się 12 posłów, z tego 9 z SLD.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-22-28-lipca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły