Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

W projekcie nowelizacji ustawy uregulowano zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) oraz zasady prowadzenia ich rejestru w celu wykonania rozporządzenia wspólnotowego nr 1082/2006 w sprawie EUWT.

EUWT jest instrumentem prawnym wprowadzonym przez Unię Europejską, który ma ułatwić współpracę terytorialną i służyć wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE. W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch państw.

Rejestr wszystkich istniejących EUWT prowadzi Komitet Regionów. Do końca 2013 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 45 ugrupowań, w tym 3 EUWT z udziałem polskich podmiotów: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, Tatry i Tritia.

 W projekcie nowelizacji ustawy:

  • doprecyzowano zasady zakładania i przystępowania do EUWT i jego funkcjonowania (wprowadzone zmiany skrócą czas potrzebny na utworzenie ugrupowania przez szczegółowe określenie zasad współpracy MSZ i innych resortów w trakcie zakładania EUWT);
  • wprowadzono mechanizm tzw. milczącej zgody na przystąpienie do EUWT;
  • określono zasady postępowania w przypadku zamiany konwencji EUWT;
  • doprecyzowano regulacje dotyczące prowadzenia rejestru EUWT w Polsce (rejestr będzie jawny i prowadzony przez ministra spraw zagranicznych w postaci elektronicznej);

Rozszerzono katalog potencjalnych członków EUWT o przedsiębiorstwa publiczne i realizujące usługi o ogólnym interesie gospodarczym, co oznacza, że więce…

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-29-lipca-4-sierpnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły