Budujmy państwo przyjazne obywatelom cz.3

Alfred Domagalski

Budujmy państwo przyjazne obywatelom cz.3

„Mieć czy być?”

Erich Fromm

„Mieć czy być” – to pytanie postawił Erich Fromm, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w., w tytule swojego eseju z 1976 r. Upłynęło blisko 40 lat, a pytanie pozostaje ciągle aktualne. Może nawet bardziej aktualne niż w momencie jego postawienia. Świat bowiem od tamtego czasu uczynił znaczący krok na drodze materializacji i komercjalizacji naszego życia społeczno-gospodarczego, uwidaczniając jednocześnie groźne skutki tego procesu.

Mieć czy być oznacza nic innego niż odpowiedź na pytanie,

jak żyć mądrze, dobrze i zgodnie w światowej rodzinie, nie naruszając niczyjej godności

To pytanie stawia sobie dziś wielu strategów współczesnego świata. Dziś odpowiedzi na nie poszukują gorączkowo także polscy politycy. Jedni z powodu realnej szansy utraty władzy, inni dlatego, że po tę władzę chcą sięgnąć.

Polskie Stronnictwo Ludowe, partia ze 120-letnim rodowodem, wyrosłe ze społecznych potrzeb, partia idei i wartości musi także znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie. 120 lat tradycji zobowiązuje, ale daje również największe szanse na znalezienie właściwej odpowiedzi. Bogate doświadczenie ruchu ludowego może tu być bardzo przydatne. Mówi ono o tym, że partia polityczna musi znać kierunek, do którego zmierza, musi wiedzieć, do jakiego modelu życia społeczno-gospodarczego dąży. W okresie przemian Polskie Stronnictwo Ludowe wyraźnie zaznaczyło swoją obecność, a nawet odrębność w określonych sprawach.

Okres przemian ustrojowych minął i partie polityczne skoncentrowały się głównie na administrowaniu i zarządzaniu nieukształtowanym jeszcze państwem bez głębszej refleksji, ku jakiemu modelowi państwa zmierzają. Niestety, można odnieść wrażenie, że temu kierunkowi nie oparło się Polskie Stronnictwo Ludowe, nie mając pomysłu, w jaki sposób – wyznając określony system wartości – odnaleźć się w świecie tych wartości się wyzbywającym. Przyczyny wynikają zapewne z powodów pragmatycznych i ograniczonych możliwości politycznego działania, ale stanowią dziś jedną z przyczyn ciągle niskich notowań Stronnictwa.

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna stawia przed polityką poważne wyzwania

Polskie Stronnictwo Ludowe jest w stanie na te wyzwania odpowiedzieć, korzystając z własnego dorobku i doświadczenia oraz intelektualnego potencjału, jaki posiada. Konieczne jest jednak zdystansowanie się od prezentowanej dość powszechnie przez różne środowiska polityczne schematycznej, uproszczonej wizji świata na rzecz pogłębionej filozoficznie…

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-26-sierpnia-1-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …

  • Rządzący zdradzili polską wieś

    Dzięki twardym negocjacjom rządu z udziałem PSL, Polska uzyskała największy budżet na lata 2014-2020 spośród wszystkich państw członkowskich UE. Prawie …

  • Tata urlopuje

        Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z …