Szwajcarskie pieniądze na ochronę środowiska

Polska jest największym beneficjentem funduszu szwajcarskiego. Otrzymaliśmy 489 mln franków szwajcarskich. Pieniądze te wydajemy na profilaktykę zdrowotną, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej oraz na wsparcie lokalnych społeczności.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Szwajcarię nowym państwom członkowskim UE. Do tej pory rozdysponowano 1 mld franków, które trafiły do 12 krajów. Polska dostała połowę tej kwoty. Program realizowany jest na terenie całego kraju, ale 43 proc. całej puli środków wydaje się w czterech województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Ma to pomóc tym regionom nadrobić wieloletnie zapóźnienia rozwojowe. Wdrażanie programu osiągnęło już półmetek – uruchomione zostały wszytkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 r. Do tej pory przyznano wsparcie dla 58 dużych projektów i około 1 700 mniejszych. Po szwajcarskie pieniądze mogą sięgnąć zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacje pozarządowe. Znaczącą część środków wydawano na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności. Zainstalowano  do tej pory 6,7 tys. solarów na budynkach prywatnych i 37 na budynkach użyteczności publicznej. Ponad 250 gmin zdobyło dofinansowanie na demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy kilkudziesięciu gmin w Małopolsce skorzystali z bezpłatnego usunięcia azbestu z dachów budynków. Pozbyli się też składowanych na posesji płyt azbestowych, które zostały wywiezione i zutylizowane. Przy okazji przeprowadzono akcje informacyjne o szkodliwości tak popularnego przed laty eternitu, którym pokrywano dachy domów mieszkalnych i budynków gospodarskich.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-15-21-lipca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły