Bronimy polskich lasów

Każdy Polak ma prawo do życia w czystym środowisku naturalnym. Mamy prawo do bezpieczeństwa ekologicznego dla współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków.

 Bogactwa naturalne, które oferuje nam las, od wieków zaspokajały potrzeby ludzkości. Lasy są „fabryką tlenu”, chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi, ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Znaczenie funkcji pozaprodukcyjnych lasów stale rośnie – do tego stopnia, że niektórzy naukowcy próbując przeliczyć je „na pieniądze”, dochodzą do wniosku, że ich wartość od kilku do kilkunastu razy przewyższa wartość efektów funkcji produkcyjnych.

Lasy są dobrem  publicznym,  powszechnego  dostępu  –  co  do  tego  nikt nie ma wątpliwości. W ostatnich latach las w coraz większym stopniu zaczyna być postrzegany jako dobro ponadnarodowe, globalne.

13 marca 2014r. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Klub PO złożyły w Sejmie projekt zmian w Konstytucji uniemożliwiający prywatyzację Lasów Państwowych. Projekt przewidywał, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego (np. drogi, linie energetyczne). Pod projektem podpisało się ponad 250 posłów – oprócz przedstawicieli PSL i PO także posłowie SLD.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru: http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-8-14-lipca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły