11 dobrych zmian dla Polski i Polaków

Ostatni miesiąc był jednym z najpracowitszych jakie pamiętamy. Sejm, Senat, a także rząd pracowały nad przygotowanymi przez nas projektami. Większość z nich przyjęli już posłowie i senatorowie (niemal jednogłośnie!), część podpisał prezydent. Wkrótce wejdą w życie. Nie obiecujemy, tylko działamy. Wspólnie tworzymy lepsze warunki do życia w Polsce – dla rodziców i seniorów, pracowników i przedsiębiorców.

1. Złotówka za złotówkę

Polityka rodzinna nie może zniechęcać do pracy, powinna do niej zachęcać. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” daje rodzicom gwarancję, że gdy rozpoczną pracę, nie stracą z dnia na dzień wsparcia finansowego państwa. Zyskają także rodziny, które już utraciły świadczenia przez przekroczenie progu dochodowego – znów będą mogły je dostawać. Na zmianie skorzysta 160 tys. rodzin. Etap legislacyjny: 3 lipca podpisane przez prezydenta.

2. Świadczenie rodzicielskie

Dotychczas z urlopów rodzicielskich mogły skorzystać jedynie osoby opłacające składki na ZUS. Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie korzystają z urlopów, przygotowaliśmy specjalne wsparcie. Co miesiąc przez rok po urodzeniu dziecka dostaną 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. Pomoc otrzymają m.in. osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło – w sumie ok. 125 tys. osób. Etap legislacyjny: 25 czerwca przyjęte przez Sejm.

3. Rada Dialogu Społecznego

Mamy nowe otwarcie w dialogu społecznym dzięki ustawie, nad którą przez wiele miesięcy pracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Projekt zakłada, że miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zajmie nowa Rada Dialogu Społecznego. Zasiadający w niej przedstawiciele pracowników i pracodawców oprócz możliwości opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń będą także mogli przedstawiać rządowi wspólnie uzgodnione propozycje. Etap legislacyjny: 10 lipca przyjęte przez Senat.

4. Wyższa płaca minimalna

Gdy bezrobocie spada, kluczowa staje się podwyżka najniższych wynagrodzeń. Rząd może i powinien ten proces wspierać m.in. przez podwyżkę płacy minimalnej. Jej wzrost zależy od prognozowanego na kolejny rok wzrostu cen oraz tempa realnego wzrostu PKB. W związku z niską inflacją przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej wyniosłaby zaledwie 22 zł. Uważam, że to za mało. Dlatego zaproponowaliśmy partnerom społecznym podwyżkę o 100 zł. To punkt wyjścia do dyskusji. Liczymy, że uda nam się osiągnąć w tej sprawie dobry kompromis. Etap legislacyjny: 9 czerwca przyjęte przez rząd.

5. Ograniczenie umów czasowych

Kończymy z wieczną pracą na umowach czasowych. Umowy o pracę na czas określony nie będą mogły być zawierane łącznie na dłużej niż 33 miesiące, a ich liczba nie będzie mogła przekraczać trzech. To rozwiązanie kompromisowe między oczekiwaniami organizacji pracodawców, którzy chcieli 48 miesięcy, a postulatami związków zawodowych, które proponowały 18 miesięcy. Zrównane zostaną również okresy wypowiedzenia w umowach o pracę na czas określony i nieokreślony. Etap legislacyjny: 25 czerwca przyjęte przez Sejm

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-22-28-lipca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły