120-lecie Powstania Politycznego Ruchu Ludowego w Polsce

13 czerwca 2015 r. w Częstochowie odbyły się uroczystości poświęcone 120. rocznicy powstania Politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Organizatorami obchodów, które patronatem objął JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. dr hab. inż. Zygmunt Bąk, byli: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Częstochowskie, Związek Młodzieży Wiejskiej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”. Uroczystości rozpoczęto na Jasnej Górze, gdzie w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona została msza święta za Ruch Ludowy w Polsce. Celebrował ją i wygłosił homilię o. Eustachy Rakoczy. W kazaniu o. Eustachy mówił o wielkich zasługach Ruchu Ludowego dla Ojczyzny; nawiązywał także do literatury polskich twórców, w tym twórczości Elizy Orzeszkowej i noblisty Władysława Stanisława Reymonta, poświęconych patriotycznym dziejom polskiego ludu. Wspominał wielkich ludowców: Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka, Macieja Rataja, a w szczególności przyjacielskie kontakty z gen. Franciszkiem Kamińskim, komendantem Głównym BCh.

Po nabożeństwie delegacja ludowców ze sztandarami udała się do Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze, gdzie znajdują się pamiątki z pól bitewnych całego świata, na których walczyli Polacy. Jest tam także tablica upamiętniająca zasługi Wincentego Witosa – została odsłonięta w maju 1994 r. z udziałem Episkopatu Polski, delegacji ludowców i z ok. tysiącem pocztów sztandarowych z całej Polski. Słowa powitania wygłosił Stanisław Gmitruk, prezes Zarządu Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Częstochowie, po czym o. Eustachy Rakoczy poprowadził modlitwę za zmarłych ludowców. Następnie dr Janusz Gmitruk, dyrektor MHPRL i prezes ZG LTN-K, w asyście organizatorów uroczystości złożył kwiaty przed tablicą poświeconą Wincentemu Witosowi i podziękował o. Rakoczemu za wszelką pomoc w pielęgnowaniu 120-letnich tradycji Ruchu Ludowego w Polsce. O. Eustachy Rakoczy otrzymał także gratulacje z okazji 45-lecia kapłaństwa oraz 52-lecia służby w zakonie o.o. paulinów.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-24-30-czerwca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły