Zmiany odciążą budżety polskich rodzin

Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Wydatki na podręczniki są jednym z największych obciążeń finansowych rodzin mających dzieci w wieku szkolnym. Wprowadzenie nowej reformy programowej „uwolniło” zasady opracowania, wydawania i dystrybucji podręczników, co w efekcie doprowadziło do tego, że do niektórych przedmiotów było po kilkanaście tytułów podręczników, a wydawcy prześcigali się w promocji, często w nieuczciwy sposób. Kierując się zasadą źle pojętego marketingu sprzedawali podręczniki w pakietach razem z ćwiczeniami, kolorowankami, atlasami, czyniąc je w efekcie podręcznikami jednorazowego użytku. Cena takiego pakietu dla pierwszoklasisty przekraczała kwotę 250 zł.
Klub PSL wielokrotnie podnosił ten problem, aż w efekcie rząd koalicyjny PO-PSL zdecydował się na opracowanie nowego sposobu wyposażenia uczniów w podręczniki. Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz dotacje na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznik do nauki języka obcego od września tego roku otrzyma uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej. W kolejnych latach z dotacji finansowane będę podręczniki i ćwiczenia dla uczniów starszych klas. Ponadto, dzięki zmianom przygotowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wszystkie podręczniki mają być wieloletnie. Zmieni się tryb ich wyboru. Każdy podręcznik będzie można kupić pojedynczo (zakaz „pakietowania”), a wydawców obejmie zakaz oferowania szkołom i nauczycielom korzyści w zamian za dokonanie wyboru danego podręcznika.
Proponowane przez MEN zmiany mają na celu odciążenie rodzinnych budżetów. Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne inne niż podręczniki będzie udzielana pod warunkiem, że komplet podręczników lub tych materiałów będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne. Od roku szkolnego 2014/2015 podręczniki do klasy I szkoły podstawowej muszą być przygotowane w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez kolejne roczniki uczniów. W kolejnych latach podręczniki finansowane z dotacji celowej również będą musiały być wieloletnie. Oznacza to, że kolejna dotacja celowa dla uczniów danej klasy będzie udzielana po trzech latach szkolnych, chyba że zaistnieje konieczność zapewnienia danego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik dla większej liczby dzieci niż w poprzednim roku szkolnym. W przypadku dotacji udzielanej na zakup materiałów ćwiczeniowych – będzie ona udzielana docelowo każdego roku dla każdej klasy. Decyzję o wyborze podręczników (dla kl. IV szkoły podstawowej, klas I gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych) będzie podejmował zespół nauczycieli, a nie jak dotychczas nauczyciel indywidualnie. Wybrany zestaw podręczników (na co najmniej 3 lata szkolne) opiniować będzie Rada Rodziców. Dyrektor szkoły poda do publicznej wiadomości obowiązujący zestaw podręczników.
Niezależnie od tych zmian będzie też realizowany rządowy projekt wyprawka szkolna. Przygotowany w MEN projekt nowelizacji ustawy o zmianie systemu oświaty oraz ustawy o systemie oświatowej jest dokumentem rządowym przygotowanym przez koalicję PO-PSL.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły