Zapamiętajmy ważne działania PSL z 2013 roku

Rozwaga w polityce, rzetelność w gospodarce, życzliwość i normalność, to przymioty, które sprawiły, że Stronnictwo w 2013 roku było autorem lub współtworzyło wiele rozwiązań korzystnych dla polskiego społeczeństwa i państwa. Zaczynamy.

Prace nie były łatwe. Ale udało się i przyjęto zmiany opracowane przez ministra pracy i polityki społecznej z PSL. I tak oto Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich w zakresie długości urlopu rodzicielskiego. Wydłużenie urlopów rodzicielskich do roku to sukces, który daje radość wielu polskim rodzinom.

Mieszkanie dla młodych, to fakt, a nie chwytliwe wyborcze hasło. A wszystko dzięki poprawce PSL do rządowego programu. Młodzi ludzie otrzymają dofinansowanie do zakupu lub budowy domu jednorodzinnego. Programem będą objęte nie tylko mieszkania, które są budowane w dużych aglomeracjach miejskich, ale również domy jednorodzinne – charakterystyczne dla obszarów poza wielkim miastem. I tak trzymać!

W gospodarce też można. Wydłużono funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2026 roku. Nie stało się to samoistnie. O to konsekwentnie zabiegał i wnioskował wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzięki przyjęciu tego rozwiązania możliwe będzie realizowanie kolejnych dużych projektów inwestycyjnych. Znacząco zwiększy to konkurencyjność gospodarczą naszego kraju i co istotne przybędzie wiele nowych miejsc pracy.

Stronnictwo nigdy nie pogodziło się z niesprawiedliwym rozporządzeniem byłego ministra sprawiedliwości, które likwidowało małe sądy. Walka ludowców i wielu środowisk okazała się skuteczna. Osiągnięto polityczny kompromis ws. przywrócenia 41 sądów rejonowych, co jest szczególnie ważne dla środowisk lokalnych.

To rzeczywiście imponujące. Polska ma największy budżet na lata 2014-2020 spośród wszystkich państw członkowskich UE. Aż 106 mld euro! W tym korzystne dla polskich rolników rozwiązania dotyczące wysokości środków na WPR i zadeklarowaną możliwość wprowadzenia przesunięć pomiędzy filarami. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie aktywność i determinacja ludowców przed ustaleniami szczytu europejskiego w Brukseli, potwierdzonymi przez Parlament Europejski.

PSL pamiętało także o maluchach i dołożyło starań, aby państwo zainwestowało w żłobki. Te liczby mówią same za siebie. Z 50 proc. do 80proc. zwiększył się udział państwa przy ubieganiu się przez gminy o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wdrożono korzystne dla rolników zmiany w sposobie obliczania podatku rolnego. A wszystko dzięki ustawie zgłoszonej przez Stronnictwo, a przyjętej przez Sejm. Nowe uregulowania zakładają, że przy obliczaniu podatku rolnego za 2014 r. podstawą wyliczenia od 1 ha gruntów będzie, tak jak do tej pory, równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta – ale obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (obecnie były to trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy). Oznacza to, że wysokość podatku rolnego będzie bardziej przewidywalna i stabilna.

Ludowcy stawiają na nowoczesność. Pod ich kierunkiem i ponad podziałami politycznymi, sześć klubów w Sejmie opracowało projekt powołania do życia Polskiej Agencji Kosmosu i Aeronautyki. Jakich potencjalnych korzyści należy się spodziewać? Dzięki powstaniu tej instytucji możliwe stanie się skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na opracowywanie innowacyjnych technologii. Nowoczesne technologie umożliwią powstawanie nowych miejsc pracy i przysporzą pieniędzy Polsce. Na inicjatywie skorzystają też polscy przedsiębiorcy.

PSL stawia na polską żywność. Wszystkim nam się opłaca sprzedaż polskiej żywności i jej promocja za granicami kraju. Prawdziwym sukcesem jest osiągnięcie ogromnej nadwyżki w handlu żywnością. Do końca roku 2013 udało się osiągnąć ok. 5,5 mld euro wobec 4,3 mld euro w 2012 roku. A w sumie sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze za kwotę 19,5 mld euro.

Ludowcy konsekwentnie i skutecznie wspierają działkowców. Całkowicie zaangażowali się w poparcie obywatelskiego projektu i przekonywali do niego inne środowiska. W sposób znaczący przyczyniło się to do uchwalenie przez Sejm obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

PSL jest ewenementem politycznym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Podczas, gdy z innych partii posłowie odchodzą, to do Stronnictwa przychodzą. Tu bowiem mają warunki do solidnej pracy. W 2013 r. Klub Parlamentarny PSL powiększył się z 28 do 33 posłów. Wzmocniło to i ustabilizowało koalicję rządową. Warto również wiedzieć, że w minionym roku posłowie Stronnictwa zgłosili 14 projektów ustaw i 3 projekty uchwał.

Oprac. RM


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Nieznana historia największego protestu przeciwko komunistom w Płocku

    Niewiele osób pamięta dziś, że Płock stał się areną jednego z największych sprzeciwów wobec komunistycznego terroru i represji powojennych. Był …

  • Czas Witosa

    To były upalne sierpniowe dni 1920 roku. W powietrzu czuć było atmosferę strachu i przeświadczenia co do zbliżającego się wkrótce …

  • Opinogóra stawia na PSL

    Piotr Czyżyk popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe został nowym wójtem gminy Opinogóra. Pokonał w drugiej turze Annę Koral z PiS. …