Krajowa Rady Przedsiębiorczości o nowych szansach dla działalności gospodarczej

Omówienie propozycji KE dotyczącej oznaczenia towarów krajem pochodzenia oraz dyskusja nad nowym wymiarem regulacji gospodarczych w Polsce to główne punkty trzeciego posiedzenia Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Spotkanie z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz podsekretarza stanu w MG Mariusza Haładyja odbyło się 15 listopada 2013 r. w MG.

Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że Komisja Europejska przedłożyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumenckich. Porusza on kwestię obowiązku oznaczania towarów krajem pochodzenia, tzw. „made in”. Jak zaznaczył, poprzednio na forum UE prace związane z obowiązkiem oznaczania towarów były prowadzone w latach 2005-2011. – Przeprowadzone wówczas przez resort gospodarki konsultacje wskazały na zasadność poparcia tej inicjatywywyjaśnił.

Szef MG podkreślił, że analizy wymagają przede wszystkim koszty wprowadzenia obowiązku oznaczania produktów miejscem pochodzenia i korzyści dla polskich przedsiębiorstw z tego tytułu. – Liczę na opinię członków Krajowej Rady Przedsiębiorczości w tej sprawie. Szczególnie ważne jest ustalenie kluczowych argumentów najbardziej istotnych dla gospodarki polskiej jako całości lub dla jej sektorówocenił.

Członkowie KRP dyskutowali ponadto nt. uporządkowania regulacji i zasad stosowanych w poszczególnych dziedzinach życia gospodarczego. – Obowiązująca od 2004 r. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej podlegała już licznym zmianom, dlatego Ministerstwo Gospodarki rozważa podjęcie prac mających na celu opracowanie nowej ustawy w tym obszarze – stwierdził wicepremier Piechociński.

Krajowa Rada Przedsiębiorczości Ministra Gospodarki powstała 19 kwietnia 2013 r. na podstawie ustawy o Radzie Ministrów. Jej zadaniem jest wsparcie ministra gospodarki w tworzeniu jak najlepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz w realizacji priorytetowych działań resortu. W jej skład wchodzą eksperci ze środowisk naukowych i biznesowych.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły