Promujemy mediacje gospodarcze

Przygotowanie propozycji działań mających na celu upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych to główne zadanie powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu ds. Mediacji. Spotkanie inauguracyjne Zespołu z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz podsekretarza stanu w MG Mariusza Haładyja odbyło się 25 września 2013 r. w MG.

Wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej wypracuje rekomendacje zmian w prawie, które upowszechnią ten sposób rozwiązywania konfliktów. – Zespół ma także wyznaczyć kierunki propagowania tej metody. Chcemy zachęcić przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania sporów. To dużo mniej kosztowna i czasochłonna alternatywa wobec tradycyjnych rozwiązań – wyjaśnił.

Jak przypomniał wicepremier Janusz Piechociński, Zespół ds. Mediacji to kolejna inicjatywa MG zmierzająca do wypracowania rozwiązań służących poprawie otoczenia biznesu i wsparciu przedsiębiorczości w Polsce. – Działające już Komitet Gospodarczej Myśli Strategicznej, Krajowa Rada Przedsiębiorczości oraz Rada Konsultacyjna ds. Handlu i Usług tworzą nową przestrzeń do wspólnej debaty środowisk naukowych, biznesowych i administracji publicznej – powiedział.

Podsekretarz stanu w MG Mariusz Haładyj wskazał z kolei, że MG zrealizowało projekt badawczy „Przedsiębiorcy wobec alternatywnych form rozstrzygania sporów gospodarczych” (ADR – ang. Alternative/Amicable Dispute Resolution). – Większość firm deklaruje pozytywne nastawienie do polubownych metod rozstrzygania sporów. W praktyce jednak obierają ścieżkę sądową. Dlatego tak ważne jest wypracowanie skutecznych zachęt do powszechniejszego korzystania z mediacji – podkreślił.

Powołanie Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej wpisuje się w realizację misji Ministerstwa Gospodarki. Jest nią stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W skład Zespołu wchodzą wybitni praktycy i teoretycy prawa, eksperci zajmujący się m.in. rozstrzyganiem sporów gospodarczych, konsultanci, mediatorzy, reprezentanci samorządu adwokackiego i radcowskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły