Rozwiązania dla młodych wkraczających na rynek pracy

– Nie ma ważniejszej kwestii niż sytuacja młodych na rynku pracy – powiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz otwierając konferencję „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”.

W zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta konferencji wzięli udział przedstawiciele polskiego i niemieckiego ministerstwa pracy oraz paneliści z Litwy, Czech, Węgier i Słowacji. W jej trakcie przedstawiono pomysły na aktywizację młodych bezrobotnych: programy wspierające młodych na rynku pracy, sposoby dostosowania edukacji do potrzeb rynku, a także przykłady zastosowanych rozwiązań systemowych w Niemczech.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Lewiatan, Forum Związków Zawodowych – Komisji Młodych, Studenckiego Forum BCC, Pracodawców RP oraz przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego wspólnie dyskutowali o przyszłości rynku pracy w Polsce. Omawiano najbardziej istotne z punktu widzenia młodzieży mechanizmy ułatwiające aktywizację zawodową młodych korzystając z niemieckich doświadczeń.

– W Niemczech bezrobocie młodych wynosi 7,5 proc. i w ciągu ostatnich kilku lat spadało. Wpływ na to miał przede wszystkim dualny system kształcenia zawodowego. Polega on na tym, że teoretyczne wykłady w szkole zawodowej uzupełniane są praktyczną nauką zawodu w przyszłym zakładzie pracy – wyjaśniał Doradca Polityczny w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech Mathias Scholz.

Wtórował mu Minister Władysław Kosiniak-Kamysz – Trzeba dostosować system kształcenia do potrzeb rynku, położyć większy nacisk na doradztwo zawodowe, pomóc w wejściu na rynek pracy, dawać szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Nowe rozwiązania w świetle europejskich „Gwarancji dla Młodzieży” to przede wszystkim zapewnienie wszystkim młodym bezrobotnym uzyskania oferty pracy, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Wprowadzenie pakietu rozwiązań testowanych w ramach projektu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór” to pierwszy krok zmierzający do wprowadzenia trwałych zmian związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Nieznana historia największego protestu przeciwko komunistom w Płocku

    Niewiele osób pamięta dziś, że Płock stał się areną jednego z największych sprzeciwów wobec komunistycznego terroru i represji powojennych. Był …

  • Czas Witosa

    To były upalne sierpniowe dni 1920 roku. W powietrzu czuć było atmosferę strachu i przeświadczenia co do zbliżającego się wkrótce …

  • Opinogóra stawia na PSL

    Piotr Czyżyk popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe został nowym wójtem gminy Opinogóra. Pokonał w drugiej turze Annę Koral z PiS. …