Święto policji w województwie podlaskim

W rocznicę uchwalenia ustawy o polskiej Policji Państwowej z 1919 roku policjanci obchodzą swoje wyjątkowe święto. 24 lipca każdego roku możemy podziękować pracownikom cywilnym, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ich ważną i jednocześnie trudną pracę.

Główne uroczystości w województwie podlaskim miały miejsce na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Pracownicy podlaskiej policji, funkcjonariusze oraz zaproszeni goście wzięli udział w nabożeństwie dziękczynnym w intencji policji w Cerkwi Św. Mikołaja oraz we mszy świętej w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po podniesieniu flagi na maszt i odegraniu hymnu Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Sławomir Mierzwa powitał obecnych, w tym wicewojewodę podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W obecności parlamentarzystów, samorządowców, mieszkańców regionu wicewojewoda podlaski odznaczył siedmiu mundurowych medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, jedną osobę medalem  „Za Zasługi dla Straży Granicznej” oraz wręczył medal honorowy im. Bolesława Chomicza byłemu Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadinsp. Igorowi Parfieniukowi.

W tym dniu nie zabrakło również przemówień gości, którzy podziękowali pracownikom cywilnym, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ich ważną i jednocześnie trudną pracę. Wicewojewoda podlaski przekazał policjantkom i policjantom wyrazy uznania i szacunku za ofiarną służbę oraz gratulacje wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym.

– Święto policji to doskonała okazja aby podziękować pracownikom i funkcjonariuszom za zaangażowanie oraz sumienną pracę. Każdego dnia podejmujecie niełatwe decyzje, od których zależy życie i zdrowie innych osób. Policyjna służba jest trudna, pełna wyzwań, ale ważna dla nas wszystkich, bo zapewnia  bezpieczeństwo mieszkańcom. Życzę aby wykonywane obowiązki były źródłem motywacji i radości.

Komendy powiatowe i miejskie również zorganizowały uroczyste apele. Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski uczestniczył w święcie policji w Kolnie i w Łomży.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dla wicewojewody podlaskiego. Następnie zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe. Policjanci odebrali akty mianowania na starszego aspiranta policji, aspiranta policji, młodszego aspiranta policji, sierżanta sztabowego policji. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinsp. Robert Górecki awansował na młodszego inspektora policji a Komendant Powiatowy Policji w Kolnie został inspektorem policji oraz otrzymał brązowy medal „Za Długoletnią Służbę”. Wicewojewoda podlaski przekazał wyróżnionym policjantom i pracownikom cywilnym listy gratulacyjne, dziękując za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków.

Podlaska policja angażuje się w wiele przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i profilaktycznych oraz efektywnie współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, innymi organizacjami i instytucjami. Jest partnerem i współorganizatorem wielu inicjatyw lokalnych, które pokazują podlaską policję jako formację otwartą, dynamiczną i nowoczesną.

Beata Borowska


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły