Czerwiec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła w czerwcu br. 13,2 proc. i w porównaniu do maja br. 13,5 proc. spadła o 0,3 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do  końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2012 – maj 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,5 tys. (o 2,5 proc.). Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem, co można uznać za oznakę stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych w głównej mierze podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców, itd.), niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do maja 2013 roku spadła o 1,3 tys., czyli (o 1,8 proc.). Niemniej jednak, podobnie, jak w maju, również w czerwcu br. liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była wyższa niż przed rokiem (o 7,8 tys. tj. o 11,6 proc.).

W czerwcu ub. roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4 proc. (o 7,0 tys. ofert) mniej niż w maju ub. roku.

Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

– pomorskim – o 4,1 proc. (o 4,8 tys. osób);

– zachodniopomorskim – o 4,1 proc. (o 4,5 tys. osób);

– opolskim – o 4,0 proc. (o 2,1 tys. osób)

– warmińsko-mazurskim – o 3,8 proc. (o 4,2 tys. osób);

– wielkopolskim –  o 3,8 proc. (o 5,7 tys. osób).

W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek natężenia bezrobocia miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (o 0,7 punktu) i zachodniopomorskim (o 0,6 punktu). Najsłabszy w województwie mazowieckim (o 0,2 punktu procentowego).

Nadal skrajnymi województwami pod względem wysokości wskaźnika bezrobocia były województwa: wielkopolskie (9,7 proc.) i warmińsko– mazurskie (20,2 proc.).

– Na wyniki składają się nie tylko prace sezonowe, ale też w dużym stopniu interwencje na rynku pracy, jakie państwowe służby zatrudnienia podejmują dzięki środkom z Funduszu Pracy – skomentował sytuację minister Kosiniak-Kamysz. – Nie bez znaczenia jest też pewne ożywienie w gospodarce.

Minister przypomniał też o właśnie uruchomionych dodatkowych 60 mln zł, pochodzących z rezerwy ministra pracy i pozostałych realizowanych programach, takich jak „Wsparcie w starcie”. Zapewnił też, że w razie potrzeby wystąpi do ministra finansów o dodatkowe środki z Funduszu Pracy.

Wiceminister Jacek Męcina powiedział, że większość działań koncentruje się wokół młodzieży. – Najwięcej pieniędzy jest przeznaczanych na dotacje na założenie działalności gospodarczej i na staże.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Niewystarczająca pomoc dzieciom

    O realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w skontrolowanych przez NIK domach dziecka nie zapewniły wychowankom zindywidualizowanego …

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    NASZE INICJATYWY Forum Samorządowe „Woda dla Polski” 27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe …

  • Geotermia – mamy zasoby, tylko na razie mało z nich korzystamy

    O wykorzystaniu energii wód termalnych dla celów ciepłowniczych Geotermia – mamy zasoby, tylko na razie mało z nich korzystamy Możliwości …