Forum Polski Wschodniej to impuls do rozwoju

O potencjale i potrzebach wschodnich województw Polski rozmawiali w Białymstoku działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie odbyło się pierwsze, zorganizowane przez ludowców Forum Polski Wschodniej. To pierwsze z serii takich spotkań, które w najbliższym czasie, obok podlaskiego, odbędą się także w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Celem Forum było zaprezentowanie dorobku województw i ich oczekiwań rozwojowych. Przemysł przyjazny środowisku i dokończenie inwestycji infrastrukturalnych – to niektóre priorytety, jakie na lata 2014-2020 są przewidywane dla regionów z Polski Wschodniej – poinformował wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński gość specjalny Forum. Zaznaczył on, że wschodnie regiony, mimo dodatkowego wsparcia w formie programu Rozwój Polski Wschodniej, wciąż rozwijają się wolniej niż reszta kraju. Sam program niczego nie rozwiąże; trzeba lepiej wykorzystywać potencjał tej części Polski m.in. w dziedzinie współpracy nauki z biznesem. Polska Wschodnia wymaga przyjaznego uprzemysłowienia.  Janusz Piechociński zadeklarował, że jako minister gospodarki będzie promował w tym regionie większy udział dotacji na rozwój gospodarczy. Jednocześnie, poprzez poszerzenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, będzie chciał przyciągnąć na te tereny innowacyjny przemysł.

Obecna na forum prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bożena Lublińska-Kasprzak powiedziała, że jednym z priorytetów w kontynuowanym programie Rozwój Polski Wschodniej (RPW) w latach 2014-2020 będzie właśnie wsparcie współpracy nauki z biznesem w sferze innowacyjnych rozwiązań czy wsparcie instytucji otoczenia biznesu takich jak np. klastry czy parki naukowo-technologiczne. Na lata 2007-2013 RPW to 2,3 mld euro. W kolejnych latach ma to być podobna kwota.

Z danych zaprezentowanych podczas I Forum Polski Wschodniej wynika, że w pięciu regionach objętych programem Rozwój Polski Wschodniej mieszka ok. 8 mln osób, co stanowi 21 proc. ogółu mieszkańców Polski. W tej części kraju działa 76 wyższych uczelni, które kształcą około 300 tys. studentów. W 2005 r. regiony te miały najmniejszy PKB na mieszkańca w UE, dlatego powstał program Rozwój Polski Wschodniej. W ostatnich latach widać wzrost PKB, ale regiony te wciąż są opóźnione gospodarczo w porównaniu choćby z zachodnimi regionami kraju, a dochody mieszkańców wciąż są niższe niż w innych.

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły