Koniec z rentami strukturalnymi

Odbyły się trzy nabory wniosków z tego działania PROW – pomoc przyznano ponad 20 tys. beneficjentów.

Działanie miało na celu poprawę struktury agrarnej w kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

Pomoc była kierowana do osób w wieku przedemerytalnym, które zdecydowały się na przekazanie gospodarstwa i zaprzestanie działalności rolniczej.

Przeprowadzono trzy nabory wniosków: w roku 2007, 2008, 2010 i w efekcie przyznano pomoc dla 20 067 beneficjentów. Z budżetu działania wypłacane są też renty przyznane w ramach PROW 2004-2006 dla 53 216 beneficjentów. Dotychczas wydatkowano 73,53 proc. budżetu działania. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że Kolejnych naborów wniosków nie będą przeprowadzane.

Ministerstwo Rolnictwa podsumowało działanie 113 PROW „Renty strukturalne”.

Spośród przekazanych gospodarstw zostało przekazanych 45,5 proc. na powiększenie innego gospodarstwa, a 54,5 proc. na rzecz następcy. Łącznie rolnicy przekazali gospodarstwa o powierzchni 239 057,31 ha. Średni wiek rolników przejmujących gospodarstwa wynosił 32 lata.

(DO)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkanocne rozważania o żywności

    Bezpieczeństwo żywnościowe Bezpieczeństwo żywnościowe jest złożonym zagadnieniem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa, zdrowiem ludności, środowiskiem i handlem. Na globalne bezpieczeństwo …

  • Jaki będzie krajobraz społeczno-ekonomiczny po kolejnej bitwie z epidemią?

    dr Michał SobczakWydział Ekonomiczno-SocjologicznyUniwersytet Łódzki Gdy zostałem poproszony przez Redaktora Naczelnego o napisanie tekstu dotyczącego skutków kolejnego lockdownu, czy też …

  • Niewielu rolników ubezpiecza uprawy

    O wspieraniu środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych System wspierania dopłatami z budżetu państwa ubezpieczeń rolniczych nadal jest mało skuteczny i …