W Świętokrzyskiem rusza budowa sieci szerokopasmowej

– To niezwykle ważny, przełomowy moment dla województwa świętokrzyskiego. W ciągu dwóch lat mieszkańcy naszego regionu będą mogli korzystać z dobrodziejstw tego projektu, jakim jest dostęp do szerokopasmowego Internetu nowej generacji. Mam również nadzieję, że dostępność do infrastruktury cyfrowej znacząco wpłynie na wzrost konkurencyjności inwestycyjnej naszego regionu – podkreślał marszałek Adam Jarubas. W siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz podpisali umowy na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Powstanie ponad 1400 kmsieci światłowodowej, dzięki której z szerokopasmowego Internetu w 2015 r. będzie mogło korzystać 90 proc. mieszkańców województwa i 100 proc. firm. Wartość projektu to prawie 200 mln złotych, natomiast 156 mln zł wynosi dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Świętokrzyskie jako pierwsze z 5 województw Polski Wschodniej rozstrzygnęło przetarg na budowę sieci szerokopasmowej oraz uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu.

Podpisania umowy na to jakże ważne przedsięwzięcie gratulowali władzom województwa obecni na spotkaniu  Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Dariusz Szewczyk, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podkreślali, że województwo świętokrzyskie jest niekwestionowanym liderem w sprawności wdrażania tego projektu, a budowanie światłowodów w Polsce Wschodniej to jeden z flagowych projektów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. – Dziękuję za ogromną determinację w przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wierzę, że to jakże ważne przedsięwzięcie uda się zrealizować zgodnie z planem. To będzie dla Świętokrzyskiego skok cywilizacyjny. Te sieci są jak układ nerwowy naszego kraju – mówił Michał Ziętara. Zakres rzeczowy inwestycji, która będzie realizowana w Świętokrzyskiem obejmuje wybudowanie około1400 km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych oraz 135 węzłów dystrybucyjnych. Wykonawcy, z którymi dziś podpisane zostały umowy (Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, konsorcjum WASKO S.A., FONBUD Sp. z o.o., D2S Sp. z o.o. oraz OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji technicznych Sp. z o.o.) będą budować sieć w czterech obszarach inwestycyjnych.

Podpisanie umów rozpoczyna rzeczową realizację projektu – planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2015r. Budowana infrastruktura obejmować będzie elementy niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, światłowody czy węzły telekomunikacyjne.

Równolegle z budową infrastruktury Województwo planuje przeprowadzić procedurę wyboru Operatora Infrastruktury, który będzie funkcjonował w modelu tzw. „operatora operatorów”. Oznacza to, że Województwo Świętokrzyskie zbuduje infrastrukturę i pozostanie jej właścicielem, natomiast zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz marketing i sprzedaż usług hurtowych zostanie powierzone podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu odpowiednie kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

Ze względu na wartość projektu przekraczającą 50 mln euro rozpoczęcie prac projektowych i budowlanych było uwarunkowane zatwierdzeniem przez  Komisję Europejską realizacji projektu. Akceptację taką,  uzyskano 14 stycznia 2013 roku.  Równolegle z formalnymi działaniami dotyczącymi notyfikacji, Urząd Marszałkowski ogłosił przetargi na wybór inżyniera kontraktu oraz na wykonawców infrastruktury pasywnej (położenie włókien światłowodowych umożliwiające szerokopasmową transmisję danych). Umowę z inżynierem kontraktu podpisano 26.11.2012 r. natomiast przetarg na wykonawców mających wybudować sieć w czterech obszarach inwestycyjnych rozstrzygnięto 3 grudnia 2012 roku . Ze względu na wartość zamówienia przed podpisaniem umów konieczne było przekazanie całej dokumentacji przetargowej do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia tzw. kontroli uprzedniej. Informację o pozytywnym wyniku tej kontroli otrzymano 16.01.2013 roku. Tym samym zostały spełnione wszystkie formalne warunki niezbędne do podpisania umów z wykonawcami sieci pasywnej.

Świętokrzyska sieć to część przedsięwzięcia Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW), które powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem projektów SSPW jest zwiększenie dostępu do Internetu na terenie pięciu województw Polski Wschodniej wśród mieszkańców, firm i instytucji. W efekcie powstanie nowoczesna infrastruktura ICT, obejmująca ponad 10 tys. km światłowodów i ponad tysiąc węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. Przeszkolonych zostanie też kilka tysięcy osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Rozbudowana infrastruktura światłowodowa umożliwi rozwój usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenie usług nowej generacji – NGA. Całkowity koszt projektów to około 1,4 mld zł.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły