Tomasz Pilawka z Wrocławia nowym szefem FML!

16 lutego 2013 roku w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Forum Młodych Ludowców. Prawie trzystu delegatów z całego kraju przyjechało do stolicy, żeby podsumować kończącą się kadencję oraz wybrać nowe władze krajowe młodzieżówki PSL.

W zjeździe młodych ludowców uczestniczyło wielu znakomitych gości: Janusz Piechociński – prezes PSL, wicepremier i minister gospodarki, Jarosław Kalinowski – przewodniczący Rady Naczelnej PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Czesław Siekierski poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Marek Sawicki – poseł na Sejm RP, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Józef Zalewski – dyrektor biura NKW PSL, Mariusz Sołtys – wicestarosta stalowowolski, Roman Jagieliński – były wicepremier i minister rolnictwa, Dariusz Suszyński – prezes ZK ZMW „Wici”, Michał Modrzejewski – były prezes ZK ZMW „Wici”, obecnie sekretarz Rady Naczelnej PSL, Roman Warchoł – prezes honorowy ZW FML Małopolska, Dariusz Grajda – b. sekretarz ZK FML, Witold Perka – b. prezes ZK FML, Karol Bielski – b. przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

Wicepremier Janusz Piechociński w swoim wystąpieniu podkreślił, że stawia na ludzi z przyszłością, będzie ich wspierał ale także wymagał. Prezes PSL podczas Zjazdu mówił o potrzebie powszechnej odpowiedzialności za wspólnotę, modernizacji kraju, poszanowaniu tradycji i wartości. Uczulał młodych ludzi na potrzebę wartości w polityce i w życiu społecznym, wzywał także do wzmacniania wartości i etyki w działaniu każdego polityka, również i tych, którzy dopiero wkraczają w życie publiczne.

Obrady prowadził Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, którego wspierał zastępca Marcin Skorupiński, prezes ZW FML w Łodzi. Sekretarzem Walnego Zebrania Delegatów została wybrana delegatka z Wielkopolski Anna Jarońska, którą wspierał zastępca ze Śląska Krystian Kotlarczyk. Ekspertem do spraw statutu był Wojciech Szczepanik, delegat z Małopolski.

Ustępujący prezes ZK FML Dariusz Klimczak przestawił sprawozdanie z działań Zarządu Krajowego w mijającej kadencji. Zwrócił szczególną uwagę na tempo rozwoju struktur młodzieżówki, zaangażowanie we współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi, aktywność na uczelniach wyższych oraz sukcesy samorządowe młodego pokolenia polityków PSL.

W wyborach na Prezesa Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców wystartowało dwóch kandydatów: Tomasz Pilawka (ur. 1985 r.), prezes Zarządu Wojewódzkiego FML na Dolnym Śląsku, doktorant PAN oraz Mirosław Adam Orliński (ur. 1986 r.), prezes Zarządu Wojewódzkiego FML na Mazowszu, doktorant UW. Obaj kandydaci zaprezentowali się delegatom przedstawiając swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na rozwój młodzieżówki w kolejnej kadencji. W wyniku tajnego głosowania nowym Prezesem Zarządu Krajowego FML został wybrany Tomasz Pilawka, który uzyskał 48 głosów więcej od swojego kolegi z Mazowsza. Kontrkandydaci zgodnie podziękowali sobie za pozytywną rywalizację deklarując dalszą, aktywną współpracę na rzecz młodzieżówki PSL.

Podczas V Walnego Zebrania Delegatów wybrano 48 osobowy Zarząd Krajowy (po 3 osoby z każdego województwa), 7-osobową Krajową Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został wybrany ponownie Janusz Laskowski z Pomorza oraz 5-osobowy Krajowy Sąd Koleżeński, którego przewodniczącym został wybrany Sebastian Piłka z Mazowsza. Zjazd Krajowy wybrał także, pierwszy raz w swojej historii Prezesa Honorowego FML. Wniosek nadający tę funkcję Dariuszowi Klimczakowi, który był prezesem ZK FML w latach 2005-2013 został przyjęty przez aklamację.

Nowy prezes ZK FML zapowiedział spotkania we wszystkich województwach. Wkrótce odbędzie się pierwsze posiedzenie zarządu, na którym dokona się ukonstytuowanie nowych władz FML.

Tomasz Pilawka, nowy prezes ZK ML urodził się 18 września 1985 roku w Rawiczu. Pochodzi z małej miejscowości Ślubów w gminie Góra. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2008-2010 był przewodniczącym Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2007-2010 przedstawiciel Samorządu Studentów w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2010 roku ukończył Europejską Akademię Dyplomacji. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Parlamencie Europejskim, gdzie pracował dla europosła dr Czesława Siekierskiego. Następnie zdobywał doświadczenie  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. W 2009 roku wrócił do województwa dolnośląskiego. W latach 2010-2012 był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w Departamencie Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Obecnie jest asystentem Andrzeja Grzyba – posła do Parlamentu Europejskiego oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (otwarty przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dziedzinie ekonomii).

MG


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Nieznana historia największego protestu przeciwko komunistom w Płocku

    Niewiele osób pamięta dziś, że Płock stał się areną jednego z największych sprzeciwów wobec komunistycznego terroru i represji powojennych. Był …

  • Czas Witosa

    To były upalne sierpniowe dni 1920 roku. W powietrzu czuć było atmosferę strachu i przeświadczenia co do zbliżającego się wkrótce …

  • Opinogóra stawia na PSL

    Piotr Czyżyk popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe został nowym wójtem gminy Opinogóra. Pokonał w drugiej turze Annę Koral z PiS. …