PSL chce komisji do spraw prawa spółdzielczego

Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz poseł Marek Gos poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie, iż \Stronnictwo złożyło wniosek o powołanie komisji nadzwyczajnej ds. prawa spółdzielczego. Przypomnijmy, iż PSL już w sierpniu 2012 r. złożyło projekt ustawy Prawo spółdzielcze.

Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak zaznaczył, że tylko komisja nadzwyczajna daje możliwość opracowania ustawy o spółdzielniach w sytuacji, gdy złożono kilka projektów dotyczących tej materii. W jego ocenie złożona w sierpniu 2012 roku przez PSL całościowa zmiana prawa spółdzielczego przywraca więź członka ze spółdzielnią i eliminuje podwójne opodatkowanie. Z kolei poseł Marek Gos powiedział, że obecna ustawa pochodzi z 1982 r., była wielokrotnie nowelizowana i jest niekorzystna dla spółdzielczości. – Chcemy dziś podjąć bardzo poważne wyzwanie i próbę przygotowania i przyjęcia przez Parlament dokumentu, który pozwoliłby dać nowy impuls dla spółdzielczości polskiej – stwierdził.

Projekt PSL definiuje spółdzielnię jako dobrowolne zrzeszenie 5 osób (obecnie jest to 10 osób). W projekcie zapisano też zmiany w ustawach podatkowych – PSL tłumaczy, że mają one zapobiec wielokrotnemu opodatkowywaniu obrotów spółdzielni. Ludowcy chcą m.in. zapisać w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, że „wolne od podatku są dochody spółdzielni uzyskane z transakcji spółdzielni z ich członkami, a także dochody pochodzące z transakcji z osobami trzecimi, jeśli zgodnie ze statutem nie podlegają one podziałowi między członków”. Projekt reguluje także kompetencje organów spółdzielni, zawiera m.in. zapisy o obligatoryjnej przynależności do Krajowej Rady Spółdzielczej. Projekt zakłada również lustrację spółdzielni, której celem byłaby kontrola gospodarności i rzetelności realizacji przedsięwzięć. Spółdzielnia byłaby zobowiązana poddać się takiej lustracji raz na trzy lata. Jeśli tego nie zrobi, lustrację (na koszt tej spółdzielni) przeprowadzałby związek rewizyjny, w którym jest ona zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły