Nietrafiony prezent możemy zwrócić lub zareklamować

Szał przedświątecznych zakupów to urok każdych Świąt Bożego Narodzenia. Kupienie wymarzonego prezentu naszym najbliższym jest wielkim wyzwaniem, nie zawsze trafionym w „dziesiątkę”. Czy w takiej sytuacji lepiej zareklamować czy też zwrócić towar? Najlepiej to znać swoje prawa i wynikające z nich możliwości przed zakupem świątecznych prezentów.

Z reguły ciężko przewidzieć czy prezent, który kupiliśmy najbliższej osobie przypadnie jej do gustu, czy też nie. Dlatego warto robić zakupy w takich sklepach, gdzie możliwa jest wymiana towaru lub jego zwrot.

Jak zwrócić towar w sklepie?

O tym, czy zakupiony przez nas towar można zwrócić dowiemy się z informacji zamieszonej przy sklepowej kasie. Ważne jest to, aby zakupiona rzecz była sprawna, prawidłowo funkcjonowała oraz nie posiadała żadnych usterek. Ponadto, zwracany towar musi być zgodny z umową kupna – sprzedaży, jaka zawarliśmy ze sprzedawcą, który ma prawo do swobodnego ustalania warunków przyjmowania zwrotów. W tym przypadku decydujący głos, co do zasad posiada sam sprzedawca. Może on żądać, może żądać aby rzecz była zwrócona tylko w z góry wyznaczonym okresie czasu, z paragonem, nieoderwaną metką, w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu i oczywiście bez widocznych śladów użytkowania. Są to jednak warunki zmienne i zależą od woli osoby, która sprzedała nam daną rzecz. Przy zwrocie towaru możemy liczyć na oddanie wydanych pieniędzy, bądź tylko na możliwość wymiany go na inny produkt. Coraz częściej zdarza się jednak, że sprzedawcy niechętnie oddają gotówkę kupującym, oferując bony podarunkowe. To rozwiązanie jest o tyle dobre, że może również zastąpić nasz nietrafiony prezent. Jedynym mankamentem jest cena, którą nasz obdarowany pozna w chwili chęci zrealizowania takiego podarunku.

Czy można zwrócić rzecz kupioną w sklepie internetowym i poza siedziba przedsiębiorstwa?

Mówiąc o zakupie na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa mamy na myśli zakupy, których dokonujemy przez Internet, telefonicznie, za pomocą katalogu wysyłkowego czy też u akwizytora. W tych przypadkach istnieje możliwość zwrotu zakupionych towarów w ciągu 10 dni, bez podawania przyczyny, na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy, w przypadku gdy dotyczy ona kontraktu zawartego poza lokalem przedsiębiorstwa lub usługi na odległość. Natomiast, jeśli umowa dotyczy sprzedaży towaru na odległość, ten 10-cio dniowy czas biegnie od dnia wydania lub otrzymania przez kupującego towaru. Ponadto, dochowując powyższych terminów musimy zawiadomić sprzedawcę za pomocą listu poleconego i zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni.

Reklamacja

Reklamacja towaru jest podstawowym prawem przysługującym konsumentom w stosunku do sprzedającego. Nie ma tutaj znaczenia, czy zakupiona rzecz została nabyta w cenie promocyjnej czy też nie. Prawo do reklamacji nabytego w ten sposób towaru realizowane jest na identycznych zasadach, jak w przypadku rzeczy zakupionych po normalnej cenie. W tej sytuacji sprzedawca nie może pozbawić kupującego przysługujących mu praw, zasłaniając się często słyszanym zwrotem „przeceniony towar nie podlega reklamacji”. Nie oznacza to jednak, że zostanie on pozbawiony możliwości ograniczenia zakresu swojej odpowiedzialności. Odmowa przyjęcia reklamacji będzie możliwa ze strony sprzedawcy w sytuacji, gdy kupujący zostanie powiadomiony przed dokonaniem transakcji o konkretnych wadach towaru.

W przeciwieństwie do zasad dotyczących zwrotów towarów, warunki reklamacji są z góry określone i sprzedawcy nie mają na nie wpływu. Zareklamować można tylko taki towar, który jest niezgodny z umową, to znaczy nie odpowiada zapewnieniom producenta. Na złożenie reklamacji mamy 2 lat od dnia nabycia produktu. Jako niezadowoleni klienci możemy żądać od nieuczciwego sprzedawcy obniżenia ceny, naprawy towaru, wymiany na nowy, a nawet zwrotu całości kwoty.

Reklamacja wadliwego towaru

Przecena towaru często stanowi następstwo występującego w nim defektu. Jeżeli w tej sytuacji klient, w zamian za niższą cenę, godzi się na zakup towaru z istniejącą wadą, to wówczas nie może reklamować tego defektu. Natomiast wszystkie inne niezgodności oraz towar z promocyjną obniżką podlega reklamacji. Klient powinien ją złożyć w ciągu 2 lat od dnia odbioru rzeczy, ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym zauważył wadę. Reklamacja powinna być złożona sprzedawcy na piśmie, gdyż to on, a nie producent lub importer, ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Na sprzedawcy będzie ciążył obowiązek ustosunkowania się do naszych żądań w ciągu 14 dni. Należy zwrócić uwagę na fakt, że klient podejmując pierwsze działania, ma prawo do nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany go na nowy. Dopiero gdy jest to niemożliwe lub utrudnione, może żądać zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny.

Uwaga! Termin odpowiedzialności sprzedawcy wynosi dwa lata od wydania towaru. W przypadku rzeczy używanych może być on skrócony, za zgodą obu stron, jednak nie krócej niż 1 rok. Konsument powinien zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową przed upływem 2 miesięcy od jej stwierdzenia.

W sytuacji, gdy żądanie naprawy lub wymiana okażą się bezskuteczne, nie zostaną one zrealizowane w odpowiednim czasie lub narażają kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny.

W celu skorzystania z prawa do reklamacji, należy przedstawić swoje roszczenia przed upływem 2 miesięcy od ustalenia wady zakupionego towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni, liczonych od dnia następnego, sprzedawca nie odpowie na nasze roszczenia, uznaje się, że reklamacja została przyjęta.

Pomimo różnych możliwości zwrócenia nietrafionego prezentu, należy poważnie rozważyć dokonanie zakupu. To pozwoli nam uniknąć stracenia czasu czy też niepotrzebnych nerwów.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły