MG wydłuża okres przepisów przejściowych dla stacji paliw

Ministerstwo Gospodarki wydłuża do 31 grudnia 2013 r. okres obowiązywania przepisów przejściowych dla stacji paliw płynnych w zakresie modernizacji zbiorników. Projekt rozporządzenia w tej sprawie 13 grudnia 2012 r. trafił do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło analizę rynku paliw płynnych i opracowało projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Zgodnie z  nowymi rozwiązaniami właściciele stacji paliw płynnych, którzy do końca 2012 r. nie przeprowadzili odpowiednich prac, będą zobowiązani do ich zakończenia do końca 2013 r. Przedłużenie terminu na dostosowanie zbiorników na stacjach paliw o jeden rok pomoże przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim firmom, zakończyć rozpoczęte w tym celu inwestycje.

Spełnienie wymogów technicznych pozwoli ochronić środowisko naturalne przed szkodliwym oddziaływaniem produktów naftowych. Ponadto zmodernizowane zbiorniki na stacjach paliw płynnych są lepiej zabezpieczone przed wyciekiem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych czy przed emisją szkodliwych par produktów naftowych I klasy.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • O pomocy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

    Powiaty powinny zwiększyć częstotliwość kontroli Działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jest na ogół dobrze zorganizowana. W zawodzie jest jednak nadal …

  • Bliski koniec Mieszkania Plus

    Kończy swój żywot jedna ze sztandarowych inicjatyw rządu Zjednoczonej Prawicy. Miało być 100 tys. mieszkań jeszcze do końca pierwszej kadencji, …

  • Przeładowane ciężarówki rozjeżdżają drogi w miastach

    O ruchu pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych Organy administracji publicznej nieskutecznie przeciwdziałały poruszaniu się pojazdów przeciążonych po drogach przebiegających przez …