Grupa Wyszehradzka o priorytetach europejskiego rynku

31 października w Warszawie spotkali się Członkowie Grupy Wyszehradzkiej. W rozmowach udział wzięli wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister handlu i przemysłu Republiki Czeskiej Martin Kuba, minister gospodarki Republiki Słowackiej Tomáš Malatinský oraz wiceminister gospodarki Republiki Wegierskiej Zoltán Cséfalvay. Debatowano nt. bezpieczeństwa energetycznego UE, działań na rzecz jednolitego rynku oraz perspektyw współpracy z krajami pozaeuropejskimi.

W ocenie wicepremiera Waldemara Pawlaka współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) ma długie i dobre doświadczenia. Jako kraj sprawujący obecnie prezydencję w V4 chcemy kontynuować dotychczasowe kierunki działań, ale również szukać nowych wyzwań gospodarczych na arenie międzynarodowej. Zdaniem naszego ministra gospodarki Polska, Czechy, Słowacja i Węgry to kraje należące do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który rozwija się bardzo dynamicznie. Działając w ramach jednej grupy mamy szansę nie tylko mocno akcentować nasze interesy na forum europejskim, ale przede wszystkim podejmować wspólne projekty gospodarcze. Mam nadzieję, że podpisane dzisiaj dokumenty będą dobrym początkiem do ich realizacji – zaznaczył Waldemar Pawlak.

Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej przedyskutowali możliwości współpracy w dziedzinie odnawialnych źródeł, energetyki jądrowej oraz transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, np. korytarza gazowego Północ-Południe. Dyskutowali ponadto nad propozycjami zawiązanymi z polityką klimatyczną, uprawnieniami do emisji oraz konsekwencjami dla poszczególnych gospodarek, jakie może przynieść sztuczne zawyżanie ich cen. Ministrowie Grupy V4 rozmawiali także o perspektywach polityki handlowej regionu, szczególnie w kontekście nawiązywania kontaktów gospodarczych z krajami pozaeuropejskimi.

Podczas spotkania podpisane zostały dokumenty o wzajemnej współpracy: Porozumienie na temat integracji systemu gazu w regionie V4 i Wspólna Deklaracja Ministrów Gospodarki V4.

(s)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły