Warszawska rodzina ludowa

W Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się Zjazd organizacji warszawskiej PSL.

– Zjazd to wydarzenie polityczne i jednocześnie święto organizacji. Spotykamy się w ludowej rodzinie aby wspólnie rozmawiać o tym, co nam się udało i co trzeba zrobić aby poprawić niedociągnięcia – powiedział w swoim wystąpieniu Stanisław Wójcik, prezes Zarządu Powiatowego PSL. Warszawska organizacja funkcjonuje samodzielnie od 10 lat i choć działa w trudnych wielkomiejskich warunkach, to rozwija się i z roku na rok poprawia swoje wyniki. W ciągu ostatnich kilku lat w Warszawie założone zostały trzy nowe organizacje dzielnicowe PSL w Rembertowie, Wawrze i na Bielanach. Do organizacji wstępuje coraz więcej młodych ludzi.

Obecnie warszawska organizacja liczy ponad 1000 członków zrzeszonych w 13 organizacjach dzielnicowych. W minionej kadencji odbyły się cztery kampanie wyborcze: do Parlamentu Europejskiego, prezydenckie, samorządowe oraz wybory do Sejmu i Senatu. Każda kampania wyborcza to czas wzmożonej pracy dla wszystkich członków organizacji. Wybór kandydatów, zbieranie podpisów pod listami poparcia. W ponad 1000 komisjach wyborczych, w każdej są członkowie PSL. Głosy z Warszawy przyczyniają się zawsze do poprawienia wyniku wyborczego PSL.

Lucyna Wasilewska, sekretarz Zarządu Powiatowego PSL w swoim wystąpieniu podziękowała za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji koledze prezesowi Stanisławowi Wójcikowi, który jest współorganizatorem wszystkich spotkań ludowców na terenie Warszawy i od lat wkłada wiele wysiłku i serca, by PSL na terenie stolicy z roku na rok funkcjonowało coraz lepiej. W naszej organizacji mamy również wielu bardzo zasłużonych działaczy ruchu ludowego, kombatantów BCh. Są wśród nich Stanisław Ozonek, Eugeniusz Mikulski, Kazimierz Laskowski i wielu, wielu innych. Z wielkim zaangażowaniem na rzecz organizacji pracują Mirosława Rutkowska oraz Waldemar Przeździęk.

Obecny na spotkaniu Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego podziękował za zaproszenie, a członkom organizacji warszawskiej PSL za to, że zawsze można na nich liczyć.

– Dzięki waszym liczącym się głosom do Sejmiku zdobyliśmy 13 mandatów i PSL dzisiaj współdecyduje na Mazowszu.

Przed nam Zjazd Wojewódzki i Kongres. W związku z tym trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie: jakiego PSL chcemy. Stronnictwo dzisiaj nie jest już tylko reprezentacją polskich rolników ale jest też reprezentacją wielu środowisk. Na Mazowszu 350 tysięcy gospodarstw rolnych to nasze zaplecze, ale są jeszcze przedmieścia dużych miast i mieszkańcom tych terenów z obrzeży Warszawy, Płocka, Radomia powinniśmy zaproponować współpracę. To nasz potencjalny elektorat jak również środowiska intelektualne, właściciele małych oraz dużych przedsiębiorstw. Młodzi ludzie, którzy nie zawsze potrafią sie odnaleźć. Bardzo wielu ludzi, w tym również i młodych obywateli naszego kraju, może przyciągnąć stabilna partia polityczna, jaką jest nasz PSL. Partia która jest propaństwowa, demokratyczna, ludowa, wrażliwa na sprawy społeczne i pozytywnie nastawiona do Kościoła. Dotarcie do tych środowisk będzie możliwe pod warunkiem, gdy będziemy dobrze zorganizowani, gdy będziemy spotykać sie w rytmie pracy, realizacji konkretnych zadań. Gdy każdy z nas swoim przykładem, postawą, zasadami i zaangażowaniem będzie wzorem dla kolegów z pracy, sąsiadów. A o zbliżających się wyborach samorządowych warto myśleć już po Kongresie.

Marszałek Adam Struzik na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił na Zjazd Wojewódzki PSL.

W czasie dyskusji zgłoszone zostało wiele wniosków, które za zgodą Zjazdu posłużą nowemu Zarządowi do opracowania uchwały programowej. W tajnych wyborach wybrany został prezes Organizacji Warszawskiej PSL, którym został ponownie Stanisław Wójcik. Zjazd wybrał nowy Zarząd – 21 osób, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich organizacji dzielnicowych. Wybrano również 7 osobową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki.

Barbara Olak


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …