To były dobre cztery lata dla wielkopolskiego PSL

Prawie czterystu przedstawicieli reprezentujących dwunastotysięczną organizację Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, zebrało się na IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL obradującym w nowoczesnym Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. W gronie przybyłych gości obecni byli, między innymi: prezes PSL, wicepremier Waldemar Pawlak; przewodniczący Rady Naczelnej PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski; wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak; członek NKW PSL Witold Perka, poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz przewodniczący Regionu Wielkopolskiego Platformy Obywatelskiej RP Rafał Grupiński.

Składając  sprawozdanie prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, poseł do PE  Andrzej Grzyb przypomniał ważniejsze wydarzenia, jakimi w mijającej czteroletniej kadencji żyła wielkopolska organizacja Stronnictwa: W 2009 r. kandydat PSL zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskano 18 proc. poparcie, co owocowało powiększeniem do 7 ilości miejsc w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i dało podstawy do stworzenia solidnej koalicji z Platformą Obywatelską. Z list PSL wybrano także 123 radnych w powiatach, 703 radnych do rad gmin oraz 53 wójtów i burmistrzów. W wyniku zawartych koalicji 9 ludowców sprawuje funkcję starostów, a 7 wicestarostów. W wyborach parlamentarnych w 2011r. uzyskano 4 mandaty do Sejmu RP oraz jeden do Senatu RP. Ogólne poparcie w tych wyborach, w wysokości ponad 120 tys. głosów, stawia wielkopolską organizację  PSL na drugim miejscu w kraju, po mazowieckiej.

W toku zjazdowej dyskusji zgłoszono szereg propozycji i wniosków, z których wiele znalazło się w uchwale programowej: Wyrażono, między innymi, zaniepokojenie planami budowy kopalń odkrywkowych węgla brunatnego na terenie powiatów – rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego. Zaproponowano, by ustalić jednolite zasady ubezpieczeń gospodarstw rolnych przed naturalnymi klęskami. Wezwano rząd do podjęcia działań mających na celu likwidację bezrobocia, zwłaszcza ukrytego, w małych miasteczkach i na terenach wiejskich. Zaproponowano, by wynagrodzenia nauczycieli pochodziły z budżetu państwa, a samorządom pozostawić utrzymywanie szkół i obiektów towarzyszących. Opowiedziano się również przeciwko zmianom w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, prowadzącym do przyjęcia jednej listy krajowej dla poszczególnych komitetów wyborczych.

Zjazd wybrał 80-osobowy Zarząd Wojewódzki PSL oraz 99 delegatów na jesienny Kongres Stronnictwa. Funkcję prezesa wielkopolskiej organizacji PSL ponownie powierzono Andrzejowi Grzybowi.

Stanisław Nowak


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …