Wiemy jak pokonać mszyce

Mszyce atakują bardzo silnie różne gatunki chwastów, skąd przenoszą się na rośliny uprawne. Dotyczy to zwłaszcza chwastów z rodziny krzyżowych, na których żeruje mszyca kapuściana oraz komosowatych atakowanych przez mszycę trzmielinowo-burakową.

Głęboka orka niszczy jaja mszyc zimujących na głąbach i resztkach pożniwnych roślin kapustnych. Zwiększone nawożenie fosforowo-potasowe ogranicza szkodliwość mszyc.

Trzykrotne zastosowanie w odstępach 7-10 dniowych jednego z nawozów dolistnych np. Ekolistu Standard w dawkach od 3-6 litrów na hektar przy każdym zabiegu,  dzięki poprawie kondycji roślin ogranicza występowanie mszyc. Dodanie zwilżacza podnosi skuteczność nawozów.

W razie silniejszego zagrożenia należy jednak zastosować zwalczanie chemiczne. Przystępując do chemicznego zwalczania trzeba mieć na uwadze, że mszyce mają licznych wrogów naturalnych takich jak: biedronki, larwy bzygowatych, pasożytnicze błonkówki i inne, które są w stanie znacznie obniżyć ich szkodliwość.

Do najbardziej aktywnych wrogów naturalnych mszyc należą biedronki. Według Műllera jeden chrząszcz  biedronki siedmiokropki potrafi zniszczyć dziennie nawet 100 mszyc, a larwa 50 mszyc. Do najczęściej spotykanych gatunków biedronek należą: biedronka siedmiokropka, pięciokropka i dwukropka.

Jak wykazały obserwacje, wrogowie naturalni pojawiają się masowo na ogół od kilku do kilkunastu dni po nalocie mszyc na rośliny. Owady pożyteczne ograniczają więc występowanie mszyc głównie w późniejszym okresie  ich rozwoju. Z tych względów najlepsze wyniki w chemicznym zwalczaniu mszyc można osiągnąć wykonując zabieg zaraz po pojawieniu się pierwszych kolonii szkodnika, przed masowym nalotem ich wrogów naturalnych.

Zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej, od 1 stycznia 2014 roku w całej Unii będzie obowiązywała integrowana ochrona roślin. Jej celem jest zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska nadmiernego stosowania pestycydów.

Duża uwaga zostanie zwrócona na szerokie wykorzystanie metod agrotechnicznych i biologicznych oraz stosowanie środków możliwie najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i otaczającego środowiska, a szczególnie dla pszczół.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, wysoką skutecznością ograniczającą szkodliwość mszyc wykazuje nowy środek – Afik. Jako substancję aktywną  zawiera naturalne polisacharydy zdyspergowane w substancji powierzchniowo czynnej. Preparat ten nie jest środkiem ochrony roślin. Na powierzchni opryskanej rośliny tworzy cienką warstwę kleju, który powoduje zamknięcie tchawek stawonogów, a następnie ich śmierć. Ze względu na specyficzny mechanizm działania Afik nie powoduje uodpornienia się szkodników.

Afik niszczy także przędziorka chmielowca i przędziorka owocowca.

Przed zastosowaniem Afiku należy wykonać próbne opryskiwanie na małej ilości roślin w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

Przed zastosowaniem Afiku należy uważnie przeczytać instrukcję stosowania umieszczoną na opakowaniu środka i ściśle przestrzegać podanych tam informacji. Szczególną uwagę należy także zwracać  na ochronę oczu i zakładać okulary ochronne.

Bardzo ważnym obowiązkiem użytkowników środków chemicznych jest ochrona pszczół przed zatruciem. Zabrania się stosowania Afiku i innych insektycydów w czasie kwitnienia roślin i lotu pszczół.

Jan Narkiewicz-Jodko

prof. dr nauk rolniczych

dr hab. nauk przyrodniczych


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły